RÕNGU LA PIHLAKOBAR


Rõngu lasteaed PIHLAKOBAR on munitsipaallasteaed Elva vallas.

Lasteaial on 9 rühma (3 sõimerühma, 3 aiarühma ja 3 liitrühma) ja kokku käib siin 142 last.

Lasteaia eri vanuseastmete rühmaruumid on nimetatud pihlapuu aastasest arengust lähtudes:

sõimerühm PIHLAPUNGAD
3-4 aastaste rühm PIHLALEHED

4-6 aastaste rühm PIHLAÕIED

6-7 aastaste rühm  PIHLAMARJAD

Rühmad:

Õiepõrnikad
Lepatriinud
Liblikad
Mesimummid
Rõõmuritsikad
Õnnetriinud
Müramardikad
Tammeritsikad
Tõrumardikad

MISSIOON
meie lasteaed on koht:
  • kus lapsed tunnevad end hästi
  • kuhu lapsevanemad tahavad oma lapsi tuua
  • kus personalil on hea töötada

VISIOON

Turvalises ja kaasaegses mängu- ja õpikeskkonnas tegutseb loov ja rõõmsameelne laps, kelle individuaalsust arvestatakse koostöös tema perega

VÄÄRTUSTAME:

·         hoolivust ja lugupidamist kõigi ja kõige suhtes – hoiame ennast, teisi inimesi, loodust ja keskkonda meie ümber ning peame oluliseks tervislikku eluviisi ja töökasvatust

·         hästi toimivat koostööd kõigi osapoolte vahel – märkame, tunnustame ja innustame üksteist

·         loovust, mängulisust, algatusvõimet ja avatust uuendustele – rakendame projektõpet, kasutame digivahendeid ja robootikaseadmeid

·         iga lapse isikupära – oleme paindlikud, leidlikud ja üksteisega arvestavad

·         rahvakultuuri läbi traditsiooniliste ürituste ja õpitegevuste – hoiame elus vanarahva tarkused ja tavad ning anname oma panuse rahvapärimuse kestvusesse.