RÕNGU LA PIHLAKOBAR


Lapse lasteaeda panekuks palun külastage Elva valla kodulehte:

https://www.elva.ee/lasteaiakohad 

Sealt leiate juhised lasteaiakoha taotlemiseks ARNO süsteemis


Lasteaed on avatud:
Rõngus kl 6.45 - 18.00
Hellenurmes kl 7.30 - 18.00
Aakres kl 7:00 - 18:00

Rõngu majas on 3 aiarühma ja 2 sõimerühma.
Hellenurmes on 2 liitrühma ja Aakres 1 liitrühm ja 1 sõimerühm.
Toidupäeva maksumus on 2.50 eurot kolme toidukorra eest. Toiduraha maksab lapsevanem iga kuu eest tagantjärele koos kohamaksuga, mis on 30 eurot kuus olenemata kohal käidud päevade arvust. 

Huvitegevusena on lasteaias laste jooga, loovusring, tantsuring ja inglise keele ring. Lauluhuvilised lapsed saavad osaleda Pihlakobara lauluansamblis.