RÕNGU LA PIHLAKOBAR


Lapse lasteaeda panekuks palun külastage Elva valla kodulehte:

https://www.elva.ee/lasteaiakohad 

Sealt leiate juhised lasteaiakoha taotlemiseks ARNO süsteemis


Lasteaed on avatud:
Rõngus kl 6.45 - 18.00
Hellenurmes kl 7.30 - 18.00

Rõngu majas on 3 aiarühma ja 1 sõimerühm.
Hellenurmes on 2 liitrühma.
Toidupäeva maksumus on 1.80 eurot kolme toidukorra eest. Toiduraha maksab lapsevanem iga kuu eest tagantjärele koos kohamaksuga, mis on 30 eurot kuus olenemata kohal käidud päevade arvust. 
2021 / 2022 õppeaastal on lasteaed kollektiivpuhkusel 20. juunist - 15. juulini 2022 

Huvitegevusena on lasteaias laste jooga, loovusring ja inglise keele ring. Lauluhuvilised lapsed saavad osaleda Pihlakobara lauluansamblis.