RÕNGU LA PIHLAKOBAR

Lapse lasteaeda panekuks palun külastage Elva valla kodulehte:

https://www.elva.ee/lasteaiakohad 


Sealt leiate juhised lasteaiakoha taotlemiseks ARNO süsteemis


Lasteaed on avatud:
Rõngus kl 6.45 - 18.00
Hellenurmes kl 7.30 - 18.00

Rõngu majas on 3 aiarühma ja 1 sõimerühm.
Hellenurmes 1 liitrühm.
Toidupäeva maksumus on 1.80 eurot kolme toidukorra eest. Toiduraha maksab lapsevanem iga kuu eest tagantjärele koos kohamaksuga, mis on 20 eurot kuus olenemata kohal käidud päevade arvust.
Juulis on lasteaed kollektiivpuhkusel.