RÕNGU LA PIHLAKOBAR


Lapse lasteaeda panekuks palun külastage Elva valla kodulehte:

https://www.elva.ee/lasteaiakohad 

Sealt leiate juhised lasteaiakoha taotlemiseks ARNO süsteemis


Lasteaed on avatud:
Rõngus kl 6.45 - 18.00
Hellenurmes kl 7.30 - 18.00

Rõngu majas on 3 aiarühma ja 1 sõimerühm.
Hellenurmes on 2 liitrühma.
Toidupäeva maksumus on 1.80 eurot kolme toidukorra eest. Toiduraha maksab lapsevanem iga kuu eest tagantjärele koos kohamaksuga, mis on 30 eurot kuus olenemata kohal käidud päevade arvust. 
Juulis on lasteaed kollektiivpuhkusel.

Huvitegevusena on lasteaias tantsuring, loovusring ja inglise keele ring. Lauluhuvilised lapsed saavad osaleda Pihlakobara lauluansamblis.