RÕNGU LA PIHLAKOBAR

Lapse lasteaeda panekuks palun külastage Elva valla kodulehte:

https://www.elva.ee/lasteaiakohad 

Sealt leiate juhised lasteaiakoha taotlemiseks ARNO süsteemis


Lasteaed on avatud:
Rõngus kl 6.45 - 18.00
Hellenurmes kl 7.30 - 18.00

Rõngu majas on 3 aiarühma ja 1 sõimerühm.
Hellenurmes 1 liitrühm.
Toidupäeva maksumus on 1.80 eurot kolme toidukorra eest. Toiduraha maksab lapsevanem iga kuu eest tagantjärele koos kohamaksuga, mis on 20 eurot kuus olenemata kohal käidud päevade arvust. Alates 01.01.2020 on kohamaks 25 eurot kuus.
Juulis on lasteaed kollektiivpuhkusel.

Huvitegevusena on lasteaias tantsuring ja loovusring